wet van 3

Houd de wet van 3 in eren
wand het zal 3x op u wederkeren

daar word mee bedoel als je een ritueel of een spell owk wel beter bekent als spreuken komt het 3x terug naar je het zei goed het, het zei fout

stel me zelf voor

merry meet,
ik ben aislin en ben 15 jaar
ben nu 2 jaar bezig met wicca
en vind dat ten 1e gewoon leuk
en ten 2e boeit het me

ik hoop dat ik op deze site jullie er iest meer over
kan vertellen en ik hoop dat het voor de onervaren
dus ik bedoel die hier niks van weten niet denken dat
wiccans heksen uit een sprookjes boek zijn maar daar
kom je op deze site veder wel achter hoop ik

Blessed Be aislin

heil aan de godin

opdrachten van de god en godin

De opdracht van de godin Luister naar de woorden van de Grote Moeder, die van oudsher door de mensen ook wel werd genoemd: Artemis, Astarte, Athene, Dione, Melusine, Aphrodite, Cerridwen, Diana Arianrhod, Isis, Bride, Hecate en vele andere namen. Ik ben de Almachtige Godin die de gave van blijdschap schenkt aan het hart van de mensen. Op aarde geef ik kennis van de eeuwige geest, En na de dood geef ik vrede en vrijheid en hereniging, met hen die zijn voorgegaan. Ik eis geen offergaven, want ik ben de moeder van al wat leeft, en mijn liefde is verspreid over de aarde. Luister naar de woorden van de godin van de sterren. In het stof van haar voeten zijn de hemelse legioenen gelegerd. En haar lichaam omarmt het universum. Ik ben de schoonheid van de groene aarde, de witte maan aan de hemel, de mysteriŽn van de wateren, en het verlangen in de harten van de mensen. Sta op en kom tot mij. Want ik ben de ziel van de natuur, die leven geeft aan het universum. Uit mij komen alle dingen voort, en naar mij moeten zij wederkeren. Ontplooi de God in jezelf voor mij Bemind door goden en mensen En wees verrukt door de oneindigheid. Laat mijn eredienst zijn in de harten die zich verheugen Want zie, alle daden van liefde en blijdschap zijn mijn rituelen. En daarom, laat er schoonheid en kracht zijn, macht en medelijden, eer en nederigheid, vrolijkheid, en eerbied in jezelf. En jij, die zo hard naar mij op zoek bent Weet dat je zoeken en verlangen tot niets zal leiden als je het mysterie niet kent: ďAls je de heks niet vindt in jezelf, zul je haar buiten jezelf ook nooit vinden.Ē Maar weet, dat ik bij je was aan het begin En ik ben dat wat bereikt word aan het einde van alle verlangens. Lees verder...